Na de zomervakantie wordt het Gentse circulatieplan voor het eerst aangepast. Het gaat om twee straten in de sector Tolhuis. De Minnemeersbrug wordt eenrichtingsverkeer, in de richting van de stad. En ook de Kraankindersstraat wordt enkele richting, van de Ham naar de stadsring. Daarmee wil de stad Gent sluipverkeer weg krijgen, dat de knip aan de Ottogracht probeert te omzeilen. De maatregelen komen er onder meer op basis van de adviezen van het Burgerkabinet, waar ook verschillende buurtbewoners hebben aan deelgenomen.

Volgens de bewoners lossen de maatregelen het sluipverkeer maar gedeeltelijk op. Zij zeggen dat de automobilisten hun weg zullen blijven vinden langs onder meer de Kongostraat en de Blekersdijk.

© Janna Heyerick