Gent heeft vandaag haar stadsbouwmeester voorgesteld. Peter Vanden Abeele. Het is de eerste keer dat iemand die job zal uitoefenen. Hij moet het architectuurbeleid van de stad in goeie banen leiden. Dat wil zeggen het stadsbestuur adviseren en grote stadsvernieuwingsprojecten coördineren.

© Colette Van Hooreweghe