Het huidige, verouderde politiecommissariaat voldoet al lang niet meer. Verbetering ligt quasi om de hoek: in de Raverschootstraat start de bouw van het nieuwe politiehuis. Een nieuw hoofdstuk voor de politiezone Meetjesland-Centrum, maar wellicht het laatste hoofdstuk voor korpschef Antoinette Vanden Bossche. De bouw van het politiehuis zou eind 2019, begin 2020 afgerond moeten zijn. Vanden Bossche wil nog enkele maanden genieten van het nieuwe gebouw, maar geeft daarna de fakkel over aan een jongere collega.

De kostprijs van het politiehuis bedraagt een kleine 8 miljoen euro. Voor de nieuwste technologie is een apart budget: zo’n 500 000 euro.

© Janna Heyerick