Elke dag komen er leerlingen bij in de OKAN-klassen, de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Onder die leerlingen ook veel niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Voor hen ligt het uitbouwen van een succesvolle schoolcarrière niet voor de hand. Eerst en vooral moeten ze het Nederlands onder de knie krijgen. En daarbij is de samenstelling van de klas niet onbelangrijk, zo blijkt. Onderzoeker Christof Bex "In een OKAN-klas bijvoorbeeld waar enkel Afghanen zaten, werd voornamelijk één van de Afghaanse talen gesproken. Terwijl in andere klassen die heel heterogeen waren de communicatietaal Nederlands was. In die eerste klas kunnen ze onderling communiceren en dat is niet echt bevorderlijk voor het aanleren van de Nederlandse taal."

Door die gebrekkige kennis van de taal gaan veel van die leerlingen van school af zonder diploma, of stromen ze door naar het deeltijds beroepsonderwijs, terwijl ze eigenlijk wel TSO of ASO aankunnen.  Een snuffelstage kan een verkeerde studiekeuze nochtans voorkomen. Bex: "Ze zijn niet verplicht, maar iedereen heeft de mogelijkheid om zo’n snuffelstage te doen. Nu blijkt echter dat niet iedereen die keuze had. Soms werd dat vergeten, of er was te weinig tijd. 18.16.00. Snuffelstages bewijzen wel hun nut omdat jongeren die hun snuffelstage doen een beter inzicht krijgen over het vervolgonderwijs in die richting of in een andere richting. Op basis daarvan kunnen ze hun keuzes doordachter maken."

Ook na hun 18de verjaardag hebben de niet-begeleide vluchtelingen nog altijd steun nodig, niet alleen om door te zetten op de schoolbanken, maar ook om de ingewikkelde administratie van de asielprocedure aan te pakken.  De conclusies van Christof kunnen nuttig zijn voor heel wat scholen en beleidsmakers. Dat is ook de reden waarom de stad Gent samen met de Ugent deze DiverGent scriptieprijs in het leven geroepen heeft. Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen Gent:  "Het zijn uiteraard drie belangrijke reflecties die niet alleen gebaseerd zijn op theorie, maar ook op de praktijk. Rond verschillende thema’s, maar vooral gericht op gender en diversiteit. Zeer waardevolle onderzoeken  die we uiteraard ook zullen meenemen wat betreft ons beleid naar de komende jaren."

© Lore Sinnaeve