De basisscholen hebben het hier en daar moeiljik om hun school op een veilige manier te openen. Om afstandleren vol te houden én extra aandacht te geven aan kinderen uit sociaal-economisch kwetsbare gezinnen. Maar het project Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen springt in de bres.

Zodra de scholen weer openen, gaan studenten lerarenopleiding basisonderwijs van alle Vlaamse hogescholen teamteache. Ze gaan in nauw overleg met de vaste leerkracht samen les geven aan een groep. Doordat ze dan met twee zijn komen er meer mogelijkheden om te differentiëren, om kinderen even apart bij te staan of om aan gesplitste groepen les te geven. Het is voor het eerst dat teamteaching op zoveel plaatsen zal worden toegepast.

 

© Robbert Vancompernolle