In Gent is vanmorgen ‘De zaak Huts’ van start gegaan. Het OCMW van Gent wordt voor de rechtbank gedaagd voor de verkoop van een groot aantal landbouwgronden In Zeeuws-Vlaanderen. Tal van kleine percelen werden voor de verkoop gebundeld tot een stuk grond van 450 hectare. Op die manier konden alleen bijzonder kapitaalkrachtige investeerders een bod uitbrengen op de grond en werden de plaatselijke boeren buitenspel gezet.  De gronden werden uiteindelijk gekocht door Fernand Huts van Katoennatie. Volgens de aanklagers, waaronder Grondbeweging Constituante en  het burgerinitiatief Genoeg Gestropt, gaat het hier om een vorm van staatssteun die in strijd is met de Europese wetgeving.  

© Jeroen Verminck