Aan het stadhuis in Gent vond ook een plechtigheid plaats, al was die eerder ludiek bedoeld.  De actiegroep MobielGent vroeg er een minuut stilte. Een minuut stilte voor alle Gentenaars die volgens hen binnenkort zullen lijden onder het nieuwe circulatieplan.

© Tim Steyaert