De vijf Vlaamse provincies maken hun fietssnelwegen op dezelfde manier herkenbaar. Daarvoor ontwikkelden ze samen een logo en een uniforme bewegwijzering. Die routetaal bestaat uit een logo, een routezuil, bewegwijzering en een unieke nummering voor elke fietssnelweg.

© Koen Colpaert