Tussen half juni en eind augustus zal de de Markt in Eeklo gedurende 6 weekends parkeervrij gemaakt worden. Een werkgroep zal beslissen over mogelijke evenementen die er dan kunnen plaats vinden.  Er zijn al enkele concrete plannen rond het  het WK in juni en  het Herbakkersfestival in augustus
De markt was ook vorige zomer al een periode parkeervrij maar dat zorgde toen voor discussie. Daarom is er deze keer een overleg opgestart waarbij alle mogelijke actoren zijn betrokken. Er is ook een budget voorzien van 10.000 euro ter ondersteuning van de initiatieven.

 

© Lucie Dezutter