Als het van de stad Eeklo afhangt mag er best nog een fusie komen in het Meetjesland. De burgemeester stuurt alvast een uitnodiging voor een gesprek naar zijn collega-burgemeesters van de omringende gemeenten. Want nu fuseren kan interessante fiscale voordelen opleveren voor de bewoners en de fusiegemeente kan ook efficienter werken.

© Koen Colpaert