De stad Eeklo ziet af van haar plannen om de oude rijkswachtkazerne in de Kaaistraat aan te kopen. De kazerne staat al 20 jaar leeg en is in verval. De stad wou er graag een woon-en groenzone met 15 nieuwe wooneenheden creëren. Maar de grond is vervuild, en de grote telecomtoren van Defensie kan niet zomaar weg. Er zijn lopende contracten met telecomoperatoren. Daarom neemt de stad geen risico's en gaat de koop niet door. De Regie der Gebouwen moet dus op zoek naar een nieuwe kandidaat-koper. 

© Koen Colpaert