Op de kindvriendelijke, educatieve zone was er al een omgevingstuin met buitenklas, bijenhotel en bloemenweide. Maar nu zullen kinderen ook de verschillende materialen die in de Bourgoyen-Ossemeersen voorkomen aan de lijve kunnen ondervinden. Op het blotevoetenpad trippelen ze door zand, steentjes, hout, kort en lang gras of regenplassen. De echte durvers kunnen via een een ponton tot in het midden van de schepvijver komen om het water daar te onderzoeken. In november komen er ook nog vier werktafels op de educatieve zone. Dat geeft de jonge onderzoekers meer plaats om te bekijken wat ze allemaal gevangen hebben. Het grasveld tussen het pad en de vijver wordt op termijn een evenementenplein voor tenoonstellingen en kleine beurzen.

© Janna Heyerick