Elektriciteitsproducent EDF Luminus huldigt vanmiddag zijn 100ste windmolen in. Die staat in de haven van Gent. EDF Luminus wordt daarmee naar eigen zeggen de grootste producent onshore windenergie in België.  Minister Schauvliege komt de windmolen inhuldigen. In de haven staan al bijna 40 windmolens, er zijn vergunningen toegekend voor 11 nieuwe molens, en momenteel lopen nog aanvragen voor 13 molens. 

© Paul Van De Velde