Aan de Kikvorsstraat in Gent is vanmorgen een duurzame asfaltlaag aangebracht op het wegdek. ’t Gaat om een proefproject van de Stad Gent in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. De bedoeling is om in de toekomst een duurzamere vorm van asfalt te produceren door minder materialen en energie te gebruiken.

Vanmorgen werd maar een klein proefvak op het wegdek van de Kikvorsstraat overgoten met de nieuwe, innovatieve asfalt. ’t Is nog maar het derde proefvak dat in ons land werd aangelegd binnen het zogenaamde REjuveBIT-project. Hierbij wordt oud, afgefreesd asfalt opnieuw gebruikt in nieuw asfalt, zowel in toplagen als in onderlagen. Zo ontstaat er een soort verjongingskuur voor het asfalt. Het verjongingsmiddel herstelt het oude asfalt en werkt de oudere componenten grotendeels weg. Hierdoor kan er dus meer gerecycleerd worden, klinkt het.


Bovendien produceert de aannemer het asfalt ook op een lagere temperatuur, en dat spaart dan weer heel wat energie uit.
“ Zo wordt de ecologische voetafdruk van asfalt in Vlaanderen, op elk niveau van lokaal tot gewestelijk, kleiner en werkt de gehele sector mee aan een duurzame wegenbouw”n zegt Wim Van den Bergh, professor aan de Universiteit Antwerpen.

© Vanessa Declercq