Bij de volgende rectorverkiezingen van de UGent moeten kandidaat-rectoren en vicerectoren zich als duo aanbieden. Om het genderevenwicht te garanderen moeten de duo’s bestaan uit een man en een vrouw. Het Vlaams Parlement heeft de nieuwe verkiezingsprocedure gisteren goedkeurd. De volgende rectorverkiezingen vinden nog dit voorjaar plaats. Het mandaat van huidig rector Anne De Paepe met vicerector Freddy Mortier loopt af in september. Vanaf nu kunnen ook alle personeelsleden en studenten hun stem uitbrengen. Vroeger konden alleen leden van de faculteitsraden stemmen.

© Paul Van De Velde