Sinds de invoering van het circulatieplan is de Muidepoort erg zwaar belast geworden. Dat blijkt uit een verkeerstelling door de inwoners van de Muide en Meulestede.
Ook de as Port Arthurlaan en New Orleansstraat krijgt dagelijks heel wat verkeer te slikken. Daarbij blijkt dat meer dan 2/3de van de voertuigen doorgaand verkeer is. Volgens Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw moet de Verapazbrug over de Oude Dokken de buurt ontlasten. Die brug komt er ten vroegste tegen 2020. Bewoners en stadsdiensten gaan nu samen aan de slag met de resultaten van de verkeerstelling

© Janna Heyerick