De maïs op dit perceel in Sint-Kornelis–Horebeke staat te verdorren in de verschroeiende hitte. En ’t is niet de enige akker in de Vlaamse Ardennen die te lijden heeft onder de aanhoudende droogte. De grond is kurkdroog en als er niet snel wat regen uit de lucht valt, dan wordt het voor de landbouwers een rampzalige oogst. 

© Vanessa Declercq