Alle kerkarchieven uit Oost-Vlaanderen zullen tegen eind volgend jaar volledig geïnventariseerd zijn en bewaard in het Rijksarchief in Gent. En dat huzarenwerkje is vooral te danken aan drie Oost-Vlaamse broers, die de kerkarchieven al meer dan twintig jaar vrijwillig ophalen in alle parochies van het Bisdom Gent. Wij trokken vanmorgen even mee op ronde in de parochie De Pinte.

De zolders van pastorijen en kerken in Oost-Vlaanderen uitpluizen op zoek naar waardevol kerkarchief. Dat is het huzarenwerkje dat Geert, Marc en Julien Van Bockstaele, drie broers met pensioen, al twintig jaar vrijwillig uitvoeren. De broers willen het kerkarchief van alle parochies van het Bisdom Gent, dat is zo goed als de volledige provincie Oost-Vlaanderen, inventariseren en in kaart brengen. En daar zijn ze nu toch al zo’n kleine twintig jaar mee zoet mee

"Je hebt het archief van het kerkfabriek, met de verslagen van de vergaderingen, de restauratiedossiers van de kerk, het patrimonium, de gronden, de huren, de legaten, een tweede blok is dat van de pastoor, dopen, huwelijken, overlijdens, activiteiten, sociaal jeugdbewegingen, en dan een derde blok is de vzw parochiale werken." Geert Van Bockstaele, kerkarchivaris

Het kerkarchief van alle bisdommen in Vlaanderen wordt in principe geïnventariseerd door medewerkers van de parochie of de kerkfabriek. Maar de broers Van Bockstaele hebben er in Oost-Vlaanderen een persoonlijke queeste van gemaakt. En veel tijd om te keuvelen met meneer pastoor is er niet. Want in totaal telt het Bisdom Gent 427 parochies. Drie dagen in de week spenderen de broers aan het opsporen en ontsluiten van het kerkarchief. Op één jaar tijd inventariseren ze met z’n drieën het kerkarchief van 30 parochies. En niet alle pastorijzolders zijn even netjes, zo blijkt.

"We hebben zo ne keer op een zolder moeten gaan en dat was één zwarte laag, en dat bleken allemaal uitwerpselen te zijn van een kolonie vleermuizen, en die waren beschermd en onder die zwarte laag van vleermuisuitwerpselen lag gewoon het archief. Dus we hebben ons moeten kleden en beschermen en moeten vrijmaken, en pas dan hebben we het archief moeten meenemen, dat was onvoorstelbaar." Geert Van Bockstaele, kerkarchivaris

De drie broers moeten nog zo'n 20 parochies archiveren. Ze denken tegen eind volgend jaar rond te zijn met hun queeste.

 

© Tim Steyaert