In de historische salons van Design museum Gent lijkt een Palestijns gezin zijn intrek te hebben genomen. ‘Disarming Design from Palestine’ is een tentoonstelling over dagelijks leven in Palestina, met objecten en conversaties die vertellen wat het betekent om in Palestina te wonen. Het si ook de naam van een designlabel dat gebruikvoorwerpen uit Palestina ontwikkelt en op de markt brengt. Een label dat tot nadenken wil stemmen over creatief zijn in conflictsituaties. De tentoonstelling opent morgenavond

© Paul Van De Velde