Professor-politicoloog Hendrik Vos is ontgoocheld in Hilde Allaert, de directrice van het Sint-Bavohumaniora.  Zij heeft, als inleiding voor het jaarboek van de laatstejaars , een tekst gebruikt van professor Vos en daar haar eigen naam ondergezet. Professor Vos zal geen klacht indienen, maar vreest voor de reputatie van de directrice en haar school. Hilde Allaert heeft intussen toegegeven dat ze de tekst gebruikt heeft, en dat ze vergeten is om professor Vos te vermelden.

© Koen Colpaert