We gaan de dienstverlening van de kinderopvang niet afbouwen, maar wel besparen op de infrastructuur en een stukje op personeel. Dat is de boodschap die de meerderheid binnen het OCMW van Zelzate meegaf op een persmoment vrijdagavond. Daarmee reageert die meerderheid binnen het OCMW op de motie die gestemd was op de extra gemeenteraad van vorige week. Die was bijeengeroepen door de oppositie. Daar werden een reeks maatregelen voorgelegd EN  gestemd over de kinderopvang. De oppositie wil ondermeer het behoud van de personeelsbezetting, geen prijsstijging voor de opvang en helemaal geen privatisering. Maar de meerderheid binnen de OCMW-raad zal die stemming niet volgen. Het aantal plaatsen blijft behouden, maar de locaties op het Hoogbouwplein en de Chalmetlaan worden verlaten. De opvang trekt naar gemeenteschool De krekel. De prijs gaat wellicht lichtjes omhoog en er wordt bespaard op anderhalve voltijdse kracht. Zo wil het OCMW-bestuur de kwaliteit van de opvang veiligstellen. De eerstvolgende OCMW-raad is morgenavond.  

© Koen Colpaert