Eind deze week opent in De Krook in Gent ‘Dicht op ’t vel’. Een tentoonstelling met werken die jongeren uit de B-stroom van drie secundaire scholen samen met 3 kunstenaars en een filosoof gemaakt hebben. Tine Guns, Ellen Janssens, Sandra Verkaart en Jim Maes gingen met de jongeren aan de slag om beelden en audiovisuele werken te maken die gebaseerd zijn op de volksverhalen en sprookjes uit de diverse culturele achtergronden van de jongeren.  Belangrijke schakel in het project waren de brugfiguren van de scholen. Via hen brachten ook de ouders verhalen aan in hun eigen thuistaal. ‘Dicht op ’t Vel’ opent vrijdag en loopt tot 9 juni. 

© Paul Van De Velde