Vanmiddag hebben een aantal personen met dementie samen met hun mantelzorgers een wandeling gemaakt door het centrum van Gent. Ze werden begeleid door Pierke Pierlala en de fanfare ‘Vooruit met de Kuit’.
Het is vandaag Werelddag Dementie.  De wandeling is het startschot voor een aantal dementievriendelijke projecten in Gent. Destad, het OCMW en 28 partners hebben een verklaring ondertekend met het engagement om personen met dementie zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het leven in de stad Gent. 

© Vanessa Declercq