Na het aanhoudende protest van de actiegroep SOS Sint-Anna, hebben de stad Gent en Delhaize hun aangepaste plannen voor de Sint-Annakerk voorgesteld.  Maar op veel gejuich van de actiegroep konden ze niet rekenen. 

Een wijnbar aan het doksaal van het orgel, een restaurant aan het koor en altaar en een Delhaize-markthal. Zo wordt de Sint-Annakerk ingevuld volgens de plannen van Delhaize en de stad Gent. Zoals beloofd worden waardevolle elementen zoveel mogelijk beschermd, ondermeer door de 19de eeuwse vloer volledig af te dekken en de zijkapellen af te sluiten met drie meter hoge wanden.  

Er komen geen appartementen naast de kerk en er komt een buurttuin met buurtcentrum met een activiteitenzaaltje. Die aanpassingen moesten tegemoetkomen aan de bezorgdheden van actiegroep SOS Sint-Anna. Maar het overheersende gevoel bij de actiegroep was toch vooral verontwaardiging. Ondermeer omdat de het lijkt alsof de deal al beklonken is nog voor haar voorstellen besproken werden in de gemeenteraad. Ook het wegsteken van de historische vloer en de zijkapellen vallen niet in goede aarde bij de actiegroep. Dat het doksaal aan het orgel wordt velengd met een zwevende vloer om er een wijnbar van te maken, wordt de doodsteek voor dat unieke orgel. Dat zei Paul Van Houtte van de actiegroep gisteravond aan de Gentenaar. Bovendien kan het orgel enkel nog bespeeld worden na de openingsuren.   

Dat de actievoerders van SOS Sint-Anna gisteravond met een wrang gevoel achterbleven, is ook schepen Sami Souguir niet ontgaan.

"Dit is een les naar de toekomst toe om in dergelijke herbestemmingsprocedure's participatietrajecten in te bouwen. En dat neem ik me ook voor de komende jaren om dat ook te voorzien." Schepen van Cultuur Sami Souguir.

© Tim Steyaert