De stad Deinze sluit de jaarrekening 2015 af met een exploitatieresultaat van 10,5 miljoen euro, dat is 4,3 miljoen euro meer dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Deinze dankt die cijfers aan een strak budgettair beleid en een goede screening van de werkingskosten.  Met het overschot wil Deinze de openstaande schuld sneller afbouwen. Die bedraagt momenteel 54 miljoen euro. 

© Koen Colpaert