In Gavere opent de Zonnehoeve vanavond een nieuwbouwproject met 24 studio’s voor volwassenen met een beperking. Op die manier hoopt de Zonnehoeve te voldoen aan de vraag van volwassenen met een beperking om zoveel mogelijk zelfstanding te wonen.

© Tim Steyaert