De Eeklose afdeling van dienstverleningscentrum de Triangel barst letterlijk uit zijn voegen. Vanmorgen zijn er daarom containers naast het schooltje bijgeplaatst.
De afdeling aan de lekestraat bestaat nog maar enkele jaren en biedt type-3 onderwijs aan dat zich specifiek richt op kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. En het schooltje heeft succes. Er komen steeds meer leerlingen bij en die kunnen vanaf nu opgevangen worden in een extra containerklasje.

© Robbert Vancompernolle