In het centrum van Landegem ligt de Oude Kale, een kronkelende beek. Op het eerste gezicht niets bijzonders, ware het niet dat deze beek tot voor enkele maanden nog een rechte waterloop was.

'De oude Kale was in de jaren '80 rechtgetrokken voor de uitgraving van het afleidingskanaal hier aan de Leie', zegt Jan Dhaene van de Vlaamse Milieumaatschappij.
'Aan de hand van het kadaster hebben we kunnen reconstrueren hoe de Oude Kale vroeger liep, en die oude bochten hebben we kunnen reconstrueren'.

De Oude Kale heeft nu weer een kronkelend verloop over een lengte van 750 meter, da’s bijna een verdubbeling van het rechte traject. De meanders zijn bijna exact dezelfde van de oorspronkelijke waterloop.
Van de ‘rechte’ Oude Kale is nu niets meer te zien.

© Elke Verdonck