De stad Oudenaarde engageert zich om binnen een termijn van vijf jaar zowel in het centrum van de stad als in de verschillende deelgemeenten minstens 500 ‘toekomstbomen’ aan te planten en specifiek in te zetten op de nazorg van deze bomen.

“In ons bestuursakkoord hamerden we reeds op het belang van een klimaatvriendelijke en groene stad. Uit de eerste resultaten van het inspraaktraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ blijkt nu dat dit ook bij onze inwoners hoog op het prioriteitenlijstje staat. Eerder dan ondoordacht kriskras bomen aan te planten die op termijn dan toch afsterven en moeten gerooid worden, hebben we nu onze duurzame aanplantvisie geconcretiseerd in het project ‘Toekomstbomen’.” zegt burgemeester Marnic De Meulemeester. 

 

In een bebouwde, stedelijke omgeving hebben bomen het omwille van de omstandigheden echter vaak moeilijk zich te ontwikkelen. Daar wil het Oudenaardse stadsbestuur nu iets aan doen.

“We hebben de oefening gemaakt om te onderzoeken welke soort boom op welke plaats de beste ontwikkelingskansen krijgt. Zo worden bomen aangeplant die kunnen uitgroeien en een meerwaarde kunnen bieden voor de omgeving en de algemene levenskwaliteit. Dit gaat verder dan enkel de keuze van de boomsoort: zo zullen we ook bij het ontwerp van nieuwe stadsontwikkelingsprojecten rekening houden met onze duurzame bomenvisie en wordt er ook meer aandacht besteed aan beheer en onderhoud.” aldus schepen van Openbare Werken John Adam.

© Robbert Vancompernolle