De kippenkwekerij aan de Spinhoutstraat in Lievegem krijgt nu toch een vergunning. Dat heeft de deputatie van Oost-Vlaanderen beslist.

Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in juni besliste om de industriële kippenkwekerij geen vergunning toe te kennen, doet de deputatie dat nu wel. Gedeputeerde Leentje Grillaert had vier maanden de tijd om te beslissen en dat heeft ze nu gedaan. De kippenkwekerij mag er dus komen. Wanneer die opent is nog niet duidelijk.

Het Actiecomité Liever Open Ruimte betreurt de beslissing: "Men verleent opnieuw een vergunning en dit niet op basis van een objectieve analyse van deze vergunningsaanvraag vol hiaten, maar gewoon onder druk van de gekende lobbygroepen. We hadden gehoopt dat deze nieuwe deputatie hier eindelijk eens komaf zou mee maken, maar bleven als burger in de kou staan. Dit is een trieste dag voor de buurt, het leefmilieu en onze -tot voor kort- mooie open ruimte.

Het actiecomité en de gemeente Lievegem kunnen nu terug naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om te pleiten voor de vernietiging van deze vergunning. "We beraden ons over onze positie en rekenen er ook op dat de gemeente Lievegem haar verantwoordelijkheid opneemt."

© Soetkin Desloovere