Burgemeester Marnic De Meulemeester van Oudenaarde en zijn stadssecretaris moeten binnenkort voor de strafrechter verschijnen. Ze worden gedagvaard door de arbeidsauditeur. In 2015 raakte een arbeider levensgevaarlijk gewond toen ie een elektriciteitskabel raakte tijdens rioleringswerken. Volgens het parket werden er onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen voor graafwerken in de buurt van nutsleidingen. Bovendien zou de man niet opgeleid zijn geweest voor het werk dat hij uitvoerde. Burgemeester en secretaris moeten zich persoonlijk gaan verantwoorden. Burgemeester De Meulemeester wil niet reageren op de dagvaarding.

© Janna Heyerick