VTM-gezicht Cathérine Moerkerke mag de eerste geuteling gieten. Die wordt voor het eerst in Michelbeke gebakken in plaats van in de traditionele oven in Elst. Er zit namelijk een flink haar in de boter tussen de organisatoren van de jaarlijkse geutelingenfeesten in Brakel.

Het zit er bovenarms op tussen het Geutelingencomité,  dat sinds 1981 de ambachtelijke geuteling beschermt, en de familie De Koekelaere, de eigenaars van de traditionele bakoven en de feestzaal waar het geutelingenfeest jaarlijkst plaats vindt. Omdat de vraag naar geutelingen elk jaar stijgt, willen ze daar werken met een snellere en grotere gasoven. Zeer tegen de zin van het geutelingencomité, dat zweert bij de ambachtelijkheid van de aloude ovenkoek.

© Tim Steyaert