Catherine de Zegher is met onmiddelijke ingang geen directeur meer van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Dat besluit komt er nadat de stad Gent het eindrapport kreeg van de audit naar de internationale richtlijnen over bruikleen van kunst. Die audit is er gekomen na de commotie rond de echtheid van de Russische werken van de Stichting Dieleghem. Ernst & Young Special Business Services moest onderzoeken of de internationale richtlijnen inzake bruiklenen werden gevolgd en als het MSK handelde conform de internationale referentiepraktijken in andere musea. In afwachting van een hoorzitting is Catherine de Zegher nietlanger terbeschikking gesteld als museumdirecteur. Ze wordt toegevoegd aan het departementshoofd van het departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd van de Stad Gent. Meer details geeft de stad Gent niet over deze zaak. 

© Koen Colpaert