Het Agentschap Natuur en Bos koopt 9,82 hectare grond rond de Boelaken hoeve in Zulte. De gronden blijven nog enkele jaren een landbouwfunctie hebben, om daarna over te gaan in een natuurgerichte concessie. 
Door de aankoop zal de oude buurtweg opnieuw kunnen doorgetrokken worden ter hoogte van de hoeve Boelake. Die weg loopt tot aan de Leie. Zo zullen wandelaars het pad weer kunnen gebruiken, en dat is interessant voor de gemeente Zulte. Wat er uiteindelijk met de hoeve moet gebeuren staat nog niet vast. Er loopt een procedureslag tussen een actiegroep en de eigenaars. Die willen de hoeve slopen en heropbouwen, maar in juli 2016 werd de vergunning vernietigd.   

© Lucie Dezutter