Busbedrijven worden extreem hard getroffen door de COVID-19 crisis en hebben geen perspectief. Het is dus een kwestie van overleven. Als ze geen gehoor krijgen met deze symbolische actie, overwegen ze toch de echte snelweg op te gaan.

In België vervoeren de bedrijven jaarlijks zo'n 13 miljoen Belgen naar sportwedstrijden, concerten, beurzen, festivals, culturele evenementen en toeristische toppers. De sector is de motor van het socio-inclusief toerisme, dé manier van reizen voor groepen die binnen- en buitenland willen (her-)ontdekken, hét platform waarop musea en evenementen kunnen bouwen voor hun bezoekersaantallen klinkt het.
"Wij staan in voor personeelsvervoer en bedrijfsverplaatsingen. En zijn altijd paraat om in te springen wanneer het treinvervoer faalt. Collectief passagiersvervoer blijft de belangrijkste sleutel tot de noodzakelijke “modal shift” en mobiliteit blijft een basisrecht van elke Europese burger!"

© Robbert Vancompernolle