258 van de 300 Vlaamse burgemeesters hebben een open brief geschreven aan de federale regering. De burgemeesters willen dat er een oplossing komt voor de pensioenfactuur. Nu betalen de lokale besturen zelf de pensioenen van hun vroegere statutaire medewerkers. En dat is een serieuze kost. Daardoor komt de lokale dienstverlening onder druk te staan. De burgemeesters willen dat de federale regering een deel van de pensioenfactuur financiert.

Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze, is een van de burgemeesters die de open brief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft ondertekend. Vermeulen beseft dat er dringend een oplossing moet komen voor het pensioenprobleem.

“Wij zijn eigenlijk als lokale overheid de enige soort werkgever die geen bijdrage krijgt vanuit de federale overheid. Wat merken we nu, we worden geconfronteerd met een dubbele vergrijzing. Meer mensen die op pensioen gaan enerzijds, anderzijds meer mensen die , gelukkig, langer leven waardoor de kostprijs van die pensioenen hoger wordt en als er daar geen tegemoetkoming komt van de federale overheid ja, dan betekent dat dat heel wat steden en gemeenten in de problemen gaan komen, vandaar dat de burgemeesters een open brief hebben geschreven “, zegt Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze.

Volgend jaar in 2020 zal de stad Deinze ruim 2,8 miljoen euro betalen aan pensioenlasten. In 2025 zullen de pensioenkosten al gestegen zijn tot bijna 3,2 miljoen euro. Door die hoge pensioenkosten komt de lokale dienstverlening in het gedrang en dat willen de burgemeesters vermijden.

Toch zijn er een aantal steden en gemeenten die al voorzorgen hebben genomen. Deinze is daar een voorbeeld van, zij hebben de laatste jaren enkele reserves opgebouwd.

“Hier in onze stad hebben wij al geruime tijd een pensioenfonds aangelegd. Dat fonds is nu 10,5 miljoen euro daar kunnen we eigenlijk mee verder tot 2045 wat betreft de pensioenlasten voor onze stad. Maar niet elke stad of niet elke gemeente heeft dat kunnen doen.

En dus hoopt de Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten dat de federale regering op korte termijn al maatregelen kan treffen.

© Vanessa Declercq