Liever een intergemeentelijke samenwerking dan een fusie. Dat is de mening van Robby De Caluwé, de burgemeester van Moerbeke-Waas. Hij vreest dat met de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering de fusienota weer boven zal komen, en dat die wel eens strenger zou kunnen worden. Maar gemeenten zoals Moerbeke-Waas zijn geen vragende partij klinkt het bij de burgemeester.

De Vlaamse regering kwam in 2014 naar buiten met de fusiegedachte. Er werd aangestuurd op vrijwillige fusies, maar slechts 7 gemeenten gingen daar op in. Vandaar de vrees dat de nieuwe Vlaamse regering wel eens wat strenger zou kunnen worden naar die gemeenten die niet willen fusioneren. En daar is Moerbeke-Waas bij. Als de suikergemeente zou fusioneren, dan zou dat met Lokeren zijn. Maar dat wil zeggen dat mensen uit bepaalde deelgemeenten meer dan een half uur moeten rijden om aan dienstverlening te komen, en dat kan niet zegt De Caluwé. De burgemeester vindt het een troef dat beleidsmakers en gemeentelijke diensten snel kunnen inspelen op de behoefte van de bewoners. Daarom pleit De Caluwé voor het uitbreiden van de samenwerking tussen gemeenten. Zoals Moerbeke-Waas nu al doet met onderandere Lokeren voor de directeur van de OCMW-zorgcentra en met Wachtebeke voor de vrijetijdsconsulent.

© Koen Colpaert