De buitenluiken van Het Lam Gods zijn vanaf vandaag weer te bezoeken in de Sint-Baafskathedraal, na een restauratie van 4 jaar. Zo’n 70% van Van Eycks verflaag was bedekt met overschilderingen. Dankzij die restauratie is het werk van de broers na 400 jaar weer tevoorschijn gekomen.

Het Lam Gods is een van de weinige topwerken dat zich nog in z’n authentieke omgeving bevindt, de Sint-Baafskathedraal. Gedeeltelijk dan, want intussen is alweer een ander deel van het altaarstuk verhuisd naar het Museum voor Schone Kunsten voor restauratie.

Fase twee zal een dikke twee jaar in beslag nemen. De restauratie van het Lam Gods is een gigantische en peperdure operatie. En dat moet in de toekomst liefst veel toeristen opleveren. Daarom wordt het schilderij straks ondergebracht in een gloednieuw bezoekerscentrum, compleet met virtueel parcours dat je meeneemt doorheen de tijd.

NOOT:
Prof. A .Van Grevenstein (Universiteit Amsterdam) wordt in bovenstaande reportage geidentificeerd als « projectsleidster ». Deze titel is vaag en kan misleidend zijn. In feite is zij in het verleden aangesteld geweest door de Getty Foundation om een voorafgaande studie te leiden, samen met Prof. Ron Spronk, Queen’s University, Kingston and Radboud University, Nijmegen tussen 1 april 2010 tot 30 juni 2011. Op die laatste datum eindigde ook de leiding van deze twee buitenlandse professoren.Toen ging men over tot de eigenlijke restauratie onder de leiding van Christina Ceulemans, dir a. i van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium. De rol van Mevr Van Grevenstein was vanaf toen adviseur van de Kerfabriek van St Baafs. Aan deze medewerking met de Kerkfabriek kwam een eind in september 2016. Mevr Van Grevenstein is nu nog lid van de « commissie Topstukken ».

© Janna Heyerick