Vanmorgen heeft de provincie zijn financieel beleid voor 2017 toegelicht.
Op 1 januari 2018 gaan heel wat provinciale bevoegdheden naar de Vlaamse overheid en met die bevoegdheden ook een grote som geld. Toch wil de provincie zijn gemaakte engagementen nakomen en zelfs nog extra gaan investeren. Als u nu vraagt hoe onze provincie er financieel voorstaat, dan is het antwoord goed. De afgelopen jaren is de schuldenlast sterk gedaald, tot 77 euro per inwoner, en heeft de Oost-Vlaanderen en pot van 71.2 miljoen euro opgebouwd om volgend jaar mee aan de slag te gaan. De grootste slok van dat budget, 48 miljoen euro gaat naar de verdere realistaie van het nieuwe provinciehuis in de leopoldskazerne en daarnaast wordt ook plaats gemaakt voor nieuwe investeringen. Fietssnelwegen krijgen extra aandacht maar ook op waterbeheersing, personeelsbeleid, sociale verhuurkantoren en aanvullende leningen wordt extra ingezet.

De overheveling van de bevoegdheden naar Vlaams niveau gaat voor de provincie over een vermindering in financiële middelen van om en bij de tien procent, en dat valt mee. Bovendien is de hele operatie een jaar uitgesteld geweest, en ook dat is geen slechte zaak. Ook in zijn portemonne zal de Oost-Vlaming het niet voelen want de belastingen zullen alvast niet stijgen.

© Robbert Vancompernolle