De brandweerkazerne aan de Roggestraat in Gent wordt uitgebreid. Het gebouw is tien jaar geleden geopend maar is nu al te klein. Dat komt omdat de brandweerzones sinds 2015 groter zijn geworden, en de taken complexer. In de brandweerkazerne zijn permanent 40 brandweermannen aanwezig. Die kunnen op elk ogenblik uitrukken. Er werken ook 80 mensen op de dienst administratie. Da's 40% meer dan vóór de brandweerhervorming. Er is dus nood aan meer plaats voor het personeel maar ook voor het materiaal. In het nieuwe gebouw komt ook een informatiecel en een crisiscel. Totale kostprijs : 6 miljoen euro.

© Colette Van Hooreweghe