Gisteravond zijn Gentse boeren met een twintigtal tractoren naar de Offerlaan in Gent getrokken. Ze voerden actie tegen het landbouwbeleid van de stad. Het voorbije jaar legde het stadsbestuur drie plannen op tafel waar de boeren zich niet gelukkig bij voelen. Vooral het RUP Groen, een plan waarbij landbouwgrond omgezet werd naar natuurgebied, zet kwaad bloed bij de Gentse boeren.
 

© Dominique Lampo