De bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen mag volgend jaar beginnen. De Nederlandse Raad van State heeft alle bezwaren tegen het Tracébesluit ongegrond verklaard. Het is nu zoeken naar een aannemer, die moet in het najaar van volgend jaar bekend zijn, zodat de bouw van d esluis van start kan gaan. De werken zouden zo’n vijf jaar in beslag nemen.    

© Vanessa Declercq