De plannen om een nieuw Gemeenschapscentrum in Merelbeke te bouwen zijn weer wat concreter geworden. De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke heeft het ontwerp, de raming en de verschillende bestekken voor de bouwopdracht goedgekeurd. Daardoor kunnen ze nu op zoek naar een aannemer om de bouwwerken uit te voeren. In het gemeenschapscentrum komt er een polyvalente zaal, een tentoonstellingsruimte en een cultuurcafé. Totale kostprijs : 6 miljoen euro.

© Tim Steyaert