Enkele burtbewoners van de Vosmeers in Gent zijn niet te spreken over de boomkap in hun buurt. De stad krijgt een stuk grond van de UGent in bruikleen voor minstens 5 jaar en wil daar een buurtparkje aanleggen. Een tiental bomen ging daarvoor tegen de vlakte. Volgens de buurtbewoners was dat niet nodig. Schepen van Openbaar Groen Tom Balthazar vindt van wel. De stad kapt enkele bomen om een tachtigtal nieuwe bomen en struiken aan te planten. 

© Koen Colpaert