Op Berg Ter Stene in Sint-Maria-Horebeke heeft een boer een stuk weiland omgevormd tot akkerland. Tot grote verontwaardiging van Natuurpunt. Het stuk weiland heeft volgens Natuurpunt het statuut van biologisch waardevol. Een eeuwenoude biotoop voor schimmels, planten, insecten en gewervelde dieren, de verdwijning ervan is een aanslag voor de biodiversiteit, zegt Dirk Criel van de lokale afdeling van Natuurpunt.

 Bovendien zou de boer een beek, die het perceel doorkruiste, hebben opgevuld om het akkerland te nivelleren en flink wat oude bomen hebben gekapt zonder kapvergunning. 

“De schade is groot en niet te compenseren op deze plek.  Heel triest om te zien hoe eigenaars of pachters met de waardevolle natuur omspringen." Dirk Criel, Natuurpunt kern 'Rondom Burreken.

Natuurpunt diende klacht in bij de bevoegde instanties.

© Tim Steyaert