Netwerker. Van God voor de mensen. Zo heet het boek over de Gentse bisschop Luc Van Looy. Van Looy werd in september vorig jaar 75, traditioneel het moment waarop een bisschop zijn ontslag aanbiedt bij de paus.Het maandat van Van Looy werd met twee jaar verlengd, maar toch liet de Gentse bisschop nu al zijn levensverhaal als dienaar van God optekenen.   

© Vanessa Declercq