Max Green is een omgebouwde steenkoolcentrale die draait op houtpellets. De centrale zou nog groenestroomcertificaten krijgen tot 2021. Maar die volstaan niet om het bedrijf rendabel te houden. Max Green maakt jaarlijks vermoedelijk 15 miljoen euro verlies. Volgend jaar staan grote onderhoudswerken op de agenda, tegen die tijd wil Electrabel beslissen of de centrale blijft bestaan.    

© Paul Van De Velde