Aan de Reep in Gent wordt stevig gegraven. Als de werken opschieten zoals voorzien, moet er nog voor het eind van de maand water stromen door de Reep. De werken die al enkele jaren bezig zijn lopen op hun eind. De Reep werd in 1960 dichtgegooid om er parkeerplaatsen aan te leggen. Enekel jaren geleden besliste de stad om de verbinding tussen Schelden en Leie weer open te leggen en de kaaimuren in ere te herstellen. Nog even geduld en Gent heeft er weer een trekpleister aan het water bij. 

© Paul Van De Velde