In 2018 hebben de OCMW's aan 96 775 mensen financiële steun toegekend boven hun loon of uitkering. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Ten opzichte van 2017 (97 139) blijft het aantal min of meer stabiel. Maar in vergelijking mer 2013 (71 092) gaat het om een stijging van meer dan een derde.

Onder meer de hoge huurprijzen op de private huurmarkt en de stijgende kosten voor energie zijn volgens de VVSG belangrijke oorzaken voor de toename van het aantal mensen dat financiële steun krijgt. "Vaak gaat het om mensen met een leefloon of een ander vervangingsinkomen. Al kloppen ook meer mensen met een loon aan. Voor wie weinig of geen spaargeld heeft, is de kleinste tegenslag voldoende om financiële problemen te krijgen", zegt Karine Lycops van het Sociaal Huis in Genk. Wim Dries, voorzitter van de VVSG, roept aan de Vlaamse regering op om maatregelen te nemen, zoals een goed activeringsbeleid en een verhoging van de laagste inkomens.

In 2018 kregen 2224 Gentse huishoudens aanvullende financiële hulp. Ze kregen in totaal gemiddeld 791 euro steun per jaar.

© Hannes De Smet