De kerk roept haar gelovigen op om te bidden om genezing. Nu we volop in ciristijd leven kan het volgens de kerk helpen om te bidden om Gods nabijheid. Dat kan helaas niet meer in de kerk nu er een samenscholingsverbod in voege is. De bisschoppen roepen alle gelovigen daarom op om tijd te nemen voor persoonlijk gebed in de huiselijke kring. Op kerknet werd daarvoor een gebed om kracht en vertrouwen gepubliceerd.

© Tim Steyaert